Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Naše mateřské školy Čapkova a Za Chlumem navštěvují děti cca od 2,5 let do předškolního věku.

V rámci našich školních programů se s dětmi věnujeme výtvarným, hudebním a dramatickým aktivitám, podporujeme kladný vztah k přírodě a ekologii, učíme děti životu v kolektivu a vypořádávání se s problémy, které život přináší.

Věnujeme se pod vedením odborníků i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a intenzivně a systematicky se věnujeme logopedické prevenci.

Ctíme všestranný harmonický rozvoj dítěte na základě jeho osobnostních předpokladů.

 

          FORMULÁŘE K ZÁPISU SI RODIČE MOHOU VYZVEDNOUT V BUDOVĚ

          MŠ ČAPKOVA OD 2.5. - 10.5.2019.                                

       ŽÁDOSTI BUDOU PŘIJÍMÁNY VÝHRADNĚ V DEN ZÁPISU - TJ. 13.5.2019

                                  Zápis_page-0001.jpg

 

 

                          "Ruku v ruce hned prozkoumáme svět"

                                               Školní vzdělávací program - celoroční vzdělávací blok