Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole

O mateřské škole

Mateřská škola byla postavena v roce 1981 a otevřena k 1.11. 1981.
Zřizovatelem je Městský úřad v Bílině.
K 1.1. 1996 získala mateřská škola právní subjektivitu

Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je výchova a vzdělávání dětí zdravých, spokojených, přátelských a sebevědomých, připravených na pokračování základního vzdělávání v ZŠ.

Toto se nám bude dařit jen v prostředí přátelského a tvořivého ovzduší takové mateřské školy, kterou navštěvují rády nejen děti, ale i jejich rodiče a také všechny pracovnice školy.

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Prvořadým naplánováním cílů předškolního vzdělávání, chceme vytvářet základní předpoklady pro plynulý přechod k dalšímu vzdělávání,  pro rozvoj osobnosti dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

 RUKU V RUCE HNED, PROZKOUMÁME SVĚT.
       

 V našem ŠVP jsou dány základní cíle předškolního vzdělávání, na které se v průběhu roku zaměřujeme v jednotlivých TVP.

Časové tematické bloky jsou společné pro všechny třídy, ty ale ve svých TVP rozvinou metody a kompetence dětí podle svých skutečností = věku dětí, ind. zaměření třídy.

Do mateřské školy jsou v souladu s vyhláškou 14/20205 Sb., ve znění vyhlášky 43/2006 Sb. MŠMT přijímány děti zpravidla od 2,5 let. Viz kritéria přijetí.

Zápis se provádí zpravidla po dohodě se zřizovatelem. Podle možnosti jsou děti přijímány i v průběhu roku. Přesné podmínky a informace jsou uvedeny ve školním řádu.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole na nástěnkách v šatnách svých tříd, kde jsou vystaveny práce dětí, téma týdne a jiné informace. Ve vstupních chodbách je vyvěšen školní řád, jídelníček apod.

 K 1.1. 2003 byla k naší mateřské škole připojena Mateřská škola Za Chlumem 818.
Tato mateřská škola je trojtřídní pro 75 dětí.

Školní i org. řád i ostatní směrnice jsou pro obě pracoviště stejná. 

Aktuality Čapkova

UNIE.jpg

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
"VČELKY BRUSLENÍ"
28 29 30
"MOTÝLCI BRUSLENÍ"
"SLUNÍČKA BRUSLENÍ"
31 1 2