Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

HORNÍ MENU > O mateřské škole > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

švp.JPG

Charakteristika školního vzdělávacího  programu

Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je výchova a vzdělávání dětí spokojených, přátelských a sebevědomých, připravených na pokračování základního vzdělávání v ZŠ. Toto se nám bude dařit jen v prostředí přátelského a tvořivého ovzduší takové mateřské školy, kterou navštěvují rády nejen děti, ale i jejich rodiče a také všichni zaměstnanci školy.

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto je naše mateřská škola zaměřena na jazykovou výchovu a na prevenci logopedických vad – ve spolupráci s odborníky z PPC v Teplicích.

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z národního kurikula – „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ jako základního pedagogického dokumentu, který stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Snažíme se využívat i jiných schválených a doporučených programů – což je např. „Kurikulum podpory zdraví v MŠ“ – respektujeme oba jeho základní principy – uspokojování potřeb jednotlivce a princip komunikace a spolupráce. Chceme vytvářet podmínky k samostatnému rozhodování dítěte a podpoře jeho sebedůvěry a výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Cílem tohoto kurikula je přispívat k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společnou pohodu dítěte a vychovávat dítě ke zdravému životnímu stylu, k odolnosti vůči stresům.

 

Školní vzdělávací program naší MŠ je veřejný dokument a je uveřejněn na nástěnce pro rodiče s dokumenty školy.