Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijetí do MŠ

 • do mateřské školy se podle Školského zákona přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let
 • zápis dětí do mateřské školy pro následující školní rok probíhá po dohodě se zřizovatelem - zpravidla v měsíci květnu
 • děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
 • o přijetí dítě do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě písemné žádosti rodičů, v žádosti je nutno uvést vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte a potvrzení o řádném očkování, předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce nebo průkaz opravňující k trvalému pobytu na území ČR
 • rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydává do 30 dnů od předání uvedených dokladů ředitelce školy a předává se zákonnému zástupci dle dohody osobně proti podpisu v MŠ nebo poštou
 • je-li počet přihlášených dětí vyšší než lze přijmout dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, rozhoduje ředitelka o přijetí dle předem stanovených kritérií, které stanoví zvláštní směrnicí
 • o zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě praktického lékaře pro děti a dorost
 • při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců
 • dítě je zapsané v mateřské škole až po nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí
 • při přijetí dítěte zákonní zástupci vyplní údaje v evidenčním listu (podklady pro školní matriku)
 • při přijetí dítěte stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování
 • před nástupem dítěte do kolektivu lze domluvit v rámci adaptace krátké návštěvy rodičů s dítětem v mateřské škole ( při hrách, pobytu na zahradě, při mimoškolních akcích)
 • informace o dítěti jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány správní správy a samosprávy pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 • při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do školy a délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu ve škole
 • pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu těchto stanovených podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou školy (popř. učitelkou na třídě)

 

UPŘESNÉNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1.  Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • do mateřské školy se podle Školského zákona přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let
 • zápis dětí do mateřské školy pro následující školní rok probíhá po dohodě se zřizovatelem - zpravidla v měsíci květnu
 • děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
 • o přijetí dítě do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě písemné žádosti rodičů, v žádosti je nutno uvést vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte a potvrzení o řádném očkování, předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce nebo průkaz opravňující k trvalému pobytu na území ČR
 • rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydává do 30 dnů od předání uvedených dokladů ředitelce školy a předává se zákonnému zástupci dle dohody osobně proti podpisu v MŠ nebo poštou
 • je-li počet přihlášených dětí vyšší než lze přijmout dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, rozhoduje ředitelka o přijetí dle předem stanovených kritérií, které stanoví zvláštní směrnicí
 • o zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě praktického lékaře pro děti a dorost
 • při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců
 • dítě je zapsané v mateřské škole až po nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí
 • při přijetí dítěte zákonní zástupci vyplní údaje v evidenčním listu (podklady pro školní matriku)
 • při přijetí dítěte stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování
 • před nástupem dítěte do kolektivu lze domluvit v rámci adaptace krátké návštěvy rodičů s dítětem v mateřské škole ( při hrách, pobytu na zahradě, při mimoškolních akcích)
 • informace o dítěti jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány správní správy a samosprávy pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 • při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do školy a délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu ve škole
 • pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu těchto stanovených podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou školy (popř. učitelkou na třídě)

UNIE.jpg

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6
6.9. DIVADLO V MŠ "O LOUPEŽNÍKOVI"
7 8
9 10
10.9.2019 od 15h TŘÍDNÍ SCHŮZKY
11 12 13
Včelky "FREESTYLE JAM"
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6