Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2019/2020

   1. Ředitelka Mateřské školy Čapkova 869, 418 01 Bílina, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

   2. Ve školním roce 2019/2020 se, v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, třídy mateřské školy naplňují do počtu 24 dětí. Počty dětí se dále řídí § 2 odst. 5 dané vyhlášky.

   3. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019 je od počátku školního roku 2019/2020 do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné.

   4. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona o očkování dětí. U dětí, pro něž je od 01.09.2019 předškolní vzdělávání povinné není potvrzení o očkování dítěte vyžadováno.

   5. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 

Děti s trvalým pobytem

na území obce, která

MŠ zřizuje s celodenní

docházkou

 ve spádovém 

 obvodu MŠ dle

 věku k 31.8.2019

 5 letí a starší s povinnou docházkou

 

 4 roky

 3 roky

 3 roky do 31.12.2019

     10 bodů

 

       7 bodů

       6 bodů

       5 bodů

 

Děti bez trvalého 

pobytu v obci, která

MŠ zřizuje

 5 let a starší s pov. docházkou

 4 roky

 3 roky

       3 body

       2 body

       1 bod

 

Celkový počet 

dosažených bodů:

 

 

   6. Na základě uvedených skutečností v žádosti budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Přednostně bud přijato dítě, které dosáhne vyššího bodového hodnocení (přijímají se děti od nejvyššího bodového ohodnocení k nejnižšímu). V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) se poté přihlédne k věku dítěte tak, že k předškolnímu vzdělávání bude přednostně přijato dítě věkově starší s docházkou od 1.9.2019.

 

                                                                                                                          Lenka Zlatohlávková, ředitelka školy

Aktuality Čapkova

UNIE.jpg

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
"VČELKY BRUSLENÍ"
28 29 30
"MOTÝLCI BRUSLENÍ"
"SLUNÍČKA BRUSLENÍ"
31 1 2