Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

HORNÍ MENU > Keramika

Keramika

V naší MŠ máme vlastní keramickou pec, proto se děti již od nejmenší třídy učí pracovat s keramikou.

Dovednosti

Děti si osvojují základní techniky a metody práce s hlínou, učí se dekorovat keramické výrobky, používat glazury, engoby aj.

U začátečníků se soustředíme na zvládnutí základních technik zpracování hlíny – váleček, plát, modelování, pokročilejší dále rozvíjejí techniku a je jim ponechán prostor pro realizaci vlastních nápadů.

Práce je individuální i skupinová, tak aby se děti dokázaly mezi sebou domluvit a spolupracovat.

Keramika s rodiči

Spolupráce s rodiči

Velmi oblíbená jsou společná keramická odpoledne dětí s rodiči, která paní učitelky organizují zhruba každé čtvrtletí.

Poslání

Práce s hlínou je vynikající pro děti, které se špatně soustředí, pro děti hyperaktivní, rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a kreativitu.