Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

HORNÍ MENU > Charakteristika tříd > Broučci

 

BROUČCI

                              B = bystrost

                              = rozmanitost

                              O = ohleduplnost

                              U = učenlivost

                              Č = činnorodost

                              C = citlivost

                              I = intelekt

Školní vzdělávací program:

„Ruku v ruce hned, prozkoumáme svět“

Třídní vzdělávací program:

„Brouček si bude s krtkem hrát, kreslit, zpívat, povídat“

 

Třídní vzdělávací program nese název „S broučkem za poznáním“ a vychází ze školního vzdělávacího programu „Ruku v ruce hned, prozkoumáme svět“. Tento třídní vzdělávací program je určen pro děti ve věku 2,5 – 4 roky.

 

Třídní vzdělávací plán je přizpůsoben věkovým i individuálním zvláštnostem dětí.

Důraz během celého roku bude kladen hlavně na rozvoj sebeobslužných činností (správný úchop lžíce, úklid po svačině, úklid hraček, obléknout se, svléknout se ...),také na upevňování hygienických návyků (umýt si ruce před i po jídle,..), dodržování pravidel bezpečnosti (v MŠ i mimo ni). Rozvoj se bude týkat také psychické stránky (zvládnout odloučení od rodiny, adaptace na nové prostředí, utvořit prostředí přátelské), prosociálních vztahů (komunikace - zeptat se, odpovědět, nestydět se, umět řešit konflikty, respektovat autoritu, brát ohled na individuální zvláštnosti ostatních dětí).

Motto naší třídy:

„Dopřejme dětem co nejkrásnější dětství, protože z něj pak člověk čerpá celý život.“

Na třídě pracují pí učitelky:  Nováčková Kamila

                                                Becherová Lenka