Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

Úvod > Charakteristika tříd > Motýlci

 

MOTÝLCI

MOTÝLCI.JPG

                              M = milá                       

                              O = otevřená

                             = týmová

                               L = laskavá

                              C = citlivá

                               I = imaginární

 

Školní vzdělávací program:

„Ruku v ruce hned, prozkoumáme svět“

Třídní vzdělávací program:

„Ze školky do školky“

 

Ve třídě jsou vzdělávány děti ve věku od 4,5 – 7 let.

Výchovné a vzdělávací činnosti jsou plánovány a naplňovány v souladu se školním vzdělávacím programem „RUKU V RUCE HNED PROZKOUMÁME SVĚT“.

Hlavní formou vzdělávání v předškolním věku je hra a spontánní činnost. Zřízených činností to jsou pohybové, výtvarné, hudební a praktické činnosti, rozvoj řeči a grafomotoriky. Vše je založeno na smyslovém vnímání a prožitkovém učení. Při všech činnostech jsou děti vedeny ke správnému vztahu k životnímu stylu a prostředí (environmentální výchova).Ve 3. třídě se hravou a nenásilnou formou zaměřujeme především na přípravu dětí k zápisu a ke vstupu do základní školy. Připravenost dítěte pro školní docházku závisí na nejzákladnější ze všech znalostí – na znalosti, jak se učit; vyjmenovávat sedm aspektů této schopnosti.

7 ASPEKTŮ, JAK SE UČIT:

 1. Sebevědomí – dítě by mělo mít pocit, že plně kontroluje a dokáže zvládnout svoje pohyby, chování i okolní svět. Mělo by být přesvědčeno, že když se do něčeho pustí, setká se jeho snaha s úspěchem a dospělí mu v případě potřeby pomohou.
 2. Zvídavost – pocit, že je dobré a zajímavé dovídat se nové věci a že učení je příjemné.
 3. Schopnost jednat s určitým cílem – přání a schopnost ovlivňovat dění a jednat vytrvale. To souvisí s uvědomováním si vlastních schopností.
 4. Sebeovládání – schopnost přizpůsobovat a ovládat vlastní chování způsobem odpovídajícím věku; smysl pro vnitřní sebekontrolu.
 5. Schopnost pracovat s ostatními – tato schopnost je postavena na tom, jak dítě dokáže být chápáno ostatními a zároveň ostatním rozumět.
 6. Schopnost komunikovat – přání a schopnost si prostřednictvím slov vyměňovat myšlenky, pocity a představy. Tato vlastnost úzce souvisí s důvěrou dítěte v lidi kolem sebe a s příjemnými pocity plynoucími z činnosti sdílené s ostatními dětmi nebo s dospělými.
 7. Schopnost spolupracovat a nalézt při společné činnosti rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami ostatních.

 Při posuzování školní zralosti jsou důležité tyto oblasti:

 • tělesný (somatický) vývoj a zdravotní stav
 • úroveň vyspělosti poznávacích (kognitivních) funkcí
 • úroveň práce schopnosti (pracovní předpoklady, návyky)
 • úroveň znalosti osobnosti (emocionálně – sociální)

 

 

        

  

Aktuality Čapkova

UNIE.jpg

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
"VČELKY BRUSLENÍ"
28 29 30
"MOTÝLCI BRUSLENÍ"
"SLUNÍČKA BRUSLENÍ"
31 1 2