Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

Úvod > Charakteristika tříd > Včelky

 

VČELKY

 

                             V  =   VNÍMAVOST

                             Č  =   ČESTNOST

                            E  =   EMOTIVNOST

                             L  =   LASKAVOST

                             K  =   KREATIVNOST

                             A  =   ASERTIVNOST

 

Školní vzdělávací program:

„Ruku v ruce hned, prozkoumáme svět“

Třídní vzdělávací program:

„Povídání s včelími medvídky“

 

TVP třídy Včelky je zaměřen na logopedickou prevenci. Do této třídy jsou zařazovány děti s vadou řeči, děti s vývojovou dysfázií, které mají doporučeno vzdělávání v menším kolektivu dětí.

Dle zvláštní přílohy TVP zařazujeme pravidelné logopedické chvilky. Logopedické chvilky mají za úkol rozvíjet a procvičovat všechny potřebné dovednosti ke správné komunikaci a porozumění tj. rozvoj sluchové i zrakové percepce, nácvik správného dýchání, rozvoj jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky, rozvoj rozumových schopností, slovní zásoby, udržení pozornosti a zvládnutí správné výslovnosti. Příloha TVP je rozdělena na měsíční celky, které jsou dále děleny na jednotlivé logopedické chvilky včetně příloh – grafomotorické listy a jiné úkoly. Každá logopedická chvilka obsahuje dechová cvičení, artikulační cvičení, nápodobu zvuků, procvičování jednotlivých hlásek, grafomotorické cvičení a jiná cvičení, tj. hry, písničky, pohádky, další pracovní listy. Logopedické chvilky jsou sestaveny tak, aby se u dětí rozvíjelo co nejvíce dovedností vedoucích ke správné komunikaci a porozumění.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou pracovat dle IVP.

Logopedické vyšetření pro naši MŠ zajišťuje SPC Bílina. 

 

Na třídě pracuje pí učitelka:  Bc. Lenka Buziová

                                                   paní ředitelka Lenka Zlatohlávková

                                                   asistent pedagoga Jana Adamcová

Vážení rodiče, v době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 22.12.2018 – do 2.1.2019 včetně. Provoz bude zahájen ve čtvrtek 3.1.2019.

Aktuality Čapkova

UNIE.jpg

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2