Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

HORNÍ MENU > Charakteristika tříd > Srdíčka

 

 

SRDÍČKA

srdíčka.jpg

 

   S  =  soutěživost

   R  = radost

   D  = důvěra

    Í  = inspirace                                  

   Č  = čestnost

   K  = kreativnost

   A  = asertivita

 

Školní vzdělávací program:

„Ruku v ruce hned, prozkoumáme svět“

Třídní vzdělávací program:

„Srdíčka tropí trampoty s opičákem Ludvíkem"

 

 

Třídní vzd.program je tvořen s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí. Paní učitelky volí vhodné činnosti, prostředky a formy vzdělávání k naplňování cílů a smysluplně vedou děti ke kompetencím. Způsob realizace těchto činností je zpestřen různými akcemi, výlety a doplňkovými aktivitami.

 

CÍLE:

- adaptace dítěte v kolektivu dětí

- sebeobslužné návyky

- umět se dělit o hračku

-snaha naslouchat druhým

-rozvíjet komunikativní dovednosti

- osvojení praktických dovedností přiměřeně k věku

- osvojení společenských norem chování

- spolupracovat s rodinou

 

Na třídě pracují pí učitelky: Zuzana Trnková

                                               Eva Mufová