Mateřská škola Čapkova Bílina

a Mateřská škola Za Chlumem

MŠ Čapkova
telefon: 417 823 580

MŠ Za Chlumem
telefon: 417 823 681

Drobečková navigace

HORNÍ MENU > Charakteristika tříd > Kytičky

 

 

 

KYTIČKY

kytičky.JPG

 

K   = kamarádství

Y  

T   = tolerance

   = inteligence                                     

Č   = čistota

K  komunikativnost

  = aktivita

 

 Školní vzdělávací program:

„Ruku v ruce hned, prozkoumáme svět“

Třídní vzdělávací program:

„Srdíčka tropí trampoty s opičákem Ludvíkem"

 

 Třída je zaměřena na environmentální výchovu. Snahou je vychovávat u dětí kladný vztah k přírodě. Mít úctu k životu a vytvářet u dětí povědomí,  že člověk je součástí přírody a sám může mnohé věci ovlivnit.

 

CÍLE:

-vést děti k ochraně živ.prostředí a ekolog.cítění

- vést děti ke zdravému živ.stylu

- podporovat duševní pohodu dětí a jejich sebevědomí

- rozvíjet talent a nadání

- posilovat citové vazby k přírodě, zvířatům, člověku

- práce s přírodninami

- výlety do přírody mimo MŠ i v okolí MŠ

 

 

 

Na třídě pracují pí učitelky: Hana Gojdičová 

                                            Lea Pavlína Hurníková