Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Termín zápisu od 2.5 - 16.5.2021

Vloženo: 20.4.2021 | Zobrazeno: 1844x

ZÁPIS  DO  MŠ  ČAPKOVA   869,  BÍLINA

školní  rok  2021/2022

 

V souvislosti  s  mimořádným  opatřeními  MZd  a aktuálním  vývojem  epidemie  COVID-19  bude  zápis  k předškolnímu  vzdělávání  od  roku  2021/2022  probíhat  distančním  způsobem  bez  osobní  přítomnosti  dětí  a  jejich  zákonných  zástupců

 

Termín  zápisu :    2. – 16. 5. 2021 – vždy od 8.00 – 14.00 hod.

Místo podání :       Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková  organizace

Se sídlem :            Čapkova 869, Bílina  418  01

 

Tiskopisy pro přihlášení pro MŠ Čapkova 869 + MŠ Za Chlumem  818,  Bílina  budou  od  20. 4. 2021  k dispozici ke stažení na webových stránkách MŠ Čapkova  www.mscapkovabilina.cz  nebo v tištěné podobě volně k dispozici v deskách u branky do MŠ Čapkova 869, Bílina

 

Dokumenty k zápisu :

  • Žádost o přijetí
  • Potvrzení o očkování dítěte
  • Kopie rodného listu
  • Cizinci ve smyslu §20 ŠZ doloží oprávnění k pobytu na území ČR
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li jiný než zákonného zástupce/žadatele
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své úředně ověřené oprávnění dítě v dané věci zastupovat

 

Způsob podání :

  • poslat do datové schránky školy
  • e-mail (s uznávaným elektronickým podpisem – nelze prostý e-mail)
  • poštou na adresu školy – rozhodující je datum poštovního podání
  • osobně do MŠ Čapkova, Bílina -  řed. MŠ

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, které je předškolní docházka povinná od 1. 9. 2021

 

Na žádost uveďte své telefonní číslo, e-mail  pro možnost se s Vámi spojit

v případě vad žádosti a přidělení registračního čísla žádosti

 

Pro děti, které dovrší do 31. 8. 2021 pátého roku věku,

je předškolní vzdělávání povinné

 

Zákonný  zástupce bude o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání informován nejdéle do 30 dní od odevzdání přihlášky do MŠ

 

Seznam přijatých / nepřijatých dětí (registračních čísel) – bude vyvěšen v informativních tabulích – „ŽELVIČKY“  a na webových stránkách školy :

www.mscapkovabilina.cz

 

Předpokládaný  termín  zveřejnění  seznamu  přijatých  či  nepřijatých  dětí  bude  dne  1. 6. 2021