Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Provoz a personál


Uspořádání denních činností

Uspořádání denních činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím, vycházejícím z aktuálních potřeb dětí v jednotlivých třídách.

Je dáván důraz na rovnoměrném rozložení spontánních a řízených aktivit během celého dne.

 

Dopolední blok činností
6.00 - 9.30 spontánní hry a činnosti dětí
zájmové aktivity dětí
pohybové aktivity spontánní i řízené
didakticky řízené činnosti individuální, skupinové i frontální
dopolední přesnídávka
dokončení činnosti
   

9.30 - 11.30

hygiena, pobyt dětí venku – hry a činnosti na školní zahradě, poznávací vycházky do okolí MŠ,
plnění pedagogických záměrů při pobytu venku, relaxační činnosti
při nepřízni počasí pokračují spontánní i řízené aktivity dětí ve třídě
   

11.30 - 12.00

hygiena, oběd
   
Odpolední blok činností
12.00 - 14.00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby spánku
literární nebo hudební relaxace a odpočinek dětí s nižší potřebou spánku
individuální, zájmové a doplňkové činnosti
   
14.00 - 14.30 hygiena, svačina
   
14.30- 16.00 volné hry a činnosti dětí
individuální práce s dětmi
odpolední didakticky řízené hry a činnosti dětí
v teplých měsících aktivity na školní zahradě

 

 

MŠ Čapkova 869, Bílina

Ředitelka MŠ

Lenka Zlatohlávková

   

Vedoucí učitelka

Mgr. Markéta Maršíková

   

Pedagogičtí zaměstnanci

Kamila Nováčková

Lenka Becherová

Věra Hybášková

Jana Adamcová

Alena Štolbová

Miroslava Kozáková

Veronika Lázová

   
Provozní zaměstnanci 

Iva Havlová – školnice

Naděžda Babáková - pracovnice provozu

Veronika Heinzová - vedoucí ŠJ

Marie Michalová - kuchařka

Lenka Adamcová - pomocná kuchařka

Jana Adamcová - pradlena

                          

   

 

MŠ Za Chlumem 818, Bílina

Zástupkyně ředitelky - odloučené pracoviště

Bc. Lenka Buziová
   

Pedagogičtí zaměstnanci

Hana Köhlerová

Jana Pavlíčková

Zuzana Trnková

Jana Paunkovičová

Veronika Heinzová

   
Provozní zaměstnanci

Marcela Panušková - školnice

Lucie Hlaváčková - pracovnice provozu

Eva Chrastinová - kuchařka

Šárka Filová - pomocná kuchařka