Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Kritéria

Vloženo: 1.4.2022

Kritéria pro přijímání dětí od školního roku 2022/2023

 

  1. Ředitelka Mateřské školy Čapkova 869, Bílina 418  01 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  1. Ve školním roce 2022/2023 se třídy MŠ naplňují  v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dále se počty přijímaných dětí řídí § 2 odst.5 a 6 uvedené vyhlášky

 

  1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 31. 08. 2022 je od počátku školního roku 2022/2023 do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné.

 

  1. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona o očkování dětí. U dětí, pro něž je od 01. 09. 2022 předškolní vzdělávání povinné není potvrzení o očkování dítěte vyžadováno.

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce :

 

Děti s trvalým pobytem na území obce, která MŠ zřizuje s celodenní docházkou

ve spádovém obvodu MŠ dle věku  k 31.8.2022

 

5 letí a starší s povinnou docházkou (PD)

10 bodů

 

4 roky

 

7 bodů

3 roky

 

6 bodů

2 roky

 

2 body

Děti bez trvalého pobytu v obci, která MŠ zřizuje

5 let a starší s (PD)

4 roky

3 roky

 

6 body

4 body

3 body

Celkový počet dosažených bodů :

 

 

 

 

  1. Na základě uvedených skutečností v žádosti budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Přednostně bude přijato dítě, které dosáhne vyššího bodového hodnocení

(přijímají se děti od nejvyššího bodového ohodnocení k nejnižšímu).

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) se poté přihlédne k věku dítěte tak, že k předškolnímu vzdělávání bude přednostně  přijato  dítě věkově starší

 

                                                                                         

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.