Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Historie


Mateřská škola Bílina Čapkova 869, příspěvková organizace, vznikla 1. 1. 1996 jako
čtyřtřídní mateřská škola. 1. 1. 2003 pak sloučením dvou mateřských škol - Mateřské školy
Bílina Čapkova 869, příspěvkové organizace, která datuje svůj vznik 1. 11. 1981 a Mateřské
školy Za Chlumem 818 Bílina, která vznikla o deset let dříve.


Škola poskytuje předškolní vzdělávání v obou budovách, nacházejících se v těsné
blízkosti, což napomáhá ke vzájemné spolupráci všech zaměstnanců školy. V budově MŠ
Čapkova jsou provozovány tři - čtyři třídy a v budově MŠ Za Chlumem dvě - tři třídy (dle
počtu dětí). Obě budovy MŠ jsou zabezpečeny čipovým systémem.